Dostupnosť: Na sklade v Košiciach
Emisia: 9. 8. 2018
Náklad: 2 850 ks v bežnej kvalite, 6 650 ks v proof kvalite
Materiál: 900 Ag, 100 Cu
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis do hĺbky
Nápis na hrane: • 21. AUGUST 1968
Razba: Mincovňa Kremnica
Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský
Rytec: Dalibor Schmidt
Emitent: Národná banka Slovenska
Emisný názov: Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Prihlásenie